น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เข้าสู่เว็บไซต์
นายธนภัทร ธีรรัตตัญญู และ นายศักดิ์ดา สีนวน ออกแบบ.
คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ภาพประกอบ.