โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard Schoolการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
11 ส.ค. 2564 15:58 / ดู 895 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ กำหนดการคืนเงินบำร ...

ewean
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 10 ส.ค. 2564 17:15 / ดู 171 ครั้ง
ขอเชิญลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 6 ส.ค. 2564 08:53 / ดู 191 ครั้ง
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 29 ก.ค. 2564 16:25 / ดู 343 ครั้ง
ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 27 ก.ค. 2564 16:46 / ดู 169 ครั้ง
งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 13 ก.ค. 2564 11:49 / ดู 522 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 10 ก.ค. 2564 12:18 / ดู 544 ครั้ง
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3) 1 ก.ค. 2564 16:55 / ดู 517 ครั้ง
สาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 29 มิ.ย. 2564 09:44 / ดู 292 ครั้ง
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันสำคัญทางภาษาไทย วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 26 มิ.ย. 2564 21:11 / ดู 439 ครั้ง
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

ชื่นชมยินดี การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
29 มิ.ย. 2564 13:22 / ดู 158 ครั้ง

โรงเรียนสตรีสมุทรปรการ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1  Congratulations to the students who won the Bronze me ...

รายงานการพัฒนา เรื่อง ผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สตรีสมุทรปราการ ตามแนวทางทศพิธราชธรรม 29 เม.ย. 2563 12:26 / ดู 1,711 ครั้ง
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการคิด (สำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 29 เม.ย. 2563 12:17 / ดู 155,563 ครั้ง
O-net 100 คะแนนเต็ม ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ปีการศึกษา 2561 9 เม.ย. 2562 21:36 / ดู 3,370 ครั้ง
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 29 มี.ค. 2562 08:56 / ดู 3,197 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 31 ม.ค. 2562 08:15 / ดู 2,277 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 1 พ.ย. 2561 12:09 / ดู 2,328 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 12 ก.ย. 2561 09:36 / ดู 2,378 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 11 ก.ย. 2561 09:50 / ดู 2,391 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 5 ก.ย. 2561 06:50 / ดู 2,261 ครั้ง
อ่านข่าวเด่นทั้งหมด »

กิจกรรมสำคัญของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 9 มิ.ย. 2564 18:42 / ดู 390 ครั้ง
สายด่วน 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง 15 ม.ค. 2564 19:58 / ดู 681 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 9 พ.ค. 2561 10:04 / ดู 2,859 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 20 ธ.ค. 2560 13:45 / ดู 3,027 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 1 ส.ค. 2560 13:21 / ดู 3,039 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 16 พ.ค. 2560 13:56 / ดู 3,643 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 28 ต.ค. 2559 14:43 / ดู 3,306 ครั้ง
แบบประเมินกิจกรรม "วันเกียรติยศนนทรี ปี 2559" 31 ส.ค. 2559 18:21 / ดู 3,793 ครั้ง
แจ้งการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในโรงเรียน 15 ม.ค. 2559 12:11 / ดู 3,789 ครั้ง
ขอเชิญสมัครร่วมแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 12 ม.ค. 2559 15:06 / ดู 4,918 ครั้ง
อ่านข่าวเรื่องทั่วไปทั้งหมด »

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 7 เม.ย. 2564 13:42 / ดู 490 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 23 มี.ค. 2564 19:55 / ดู 426 ครั้ง
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 16 มี.ค. 2564 09:31 / ดู 557 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา2563 17 ก.พ. 2563 07:55 / ดู 1,602 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน 27 ม.ค. 2563 14:20 / ดู 1,407 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน 30 ม.ค. 2562 08:26 / ดู 1,832 ครั้ง
ประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one 15 ธ.ค. 2561 21:09 / ดู 1,995 ครั้ง
การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 8 พ.ย. 2561 16:39 / ดู 1,965 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง 9 ก.ค. 2561 10:40 / ดู 2,007 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น 4 เม.ย. 2561 12:34 / ดู 2,524 ครั้ง
อ่านข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด »

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 17 ก.ย. 2564 11:47 / ดู 11 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 16 ก.ย. 2564 16:18 / ดู 12 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 21 พ.ค. 2564 15:04 / ดู 413 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 18 พ.ค. 2564 21:48 / ดู 330 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จ้างเหมาบริการรายเดือน 28 เม.ย. 2564 17:12 / ดู 685 ครั้ง
ผลการสรรหาพนักงานทำความสะอาด ปีการศึกษา 2564 31 มี.ค. 2564 18:37 / ดู 426 ครั้ง
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด ปีการศึกษา 2564 24 มี.ค. 2564 12:32 / ดู 530 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน 24 ธ.ค. 2563 10:10 / ดู 413 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 16 ธ.ค. 2563 12:56 / ดู 641 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 19 พ.ย. 2563 11:04 / ดู 831 ครั้ง
อ่านข่าวประกาศรับสมัครงานทั้งหมด »

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล