โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดมี 286 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนจริงกับการเรียนรู้ในยุคความปกติใหม่ (new normal education) โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม วิจัยในชั้นเรียน 0000 Ver1.pdf 2 พ.ย. 2565 10:05 พนาดร แสนใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2565 ตารางสอนครู t01.pdf 25 ต.ค. 2565 11:59 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2565 ตารางสอนครู t02.pdf 25 ต.ค. 2565 11:58 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2565 ตารางสอนครู t03.pdf 25 ต.ค. 2565 11:58 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2565 ตารางสอนครู t04.pdf 25 ต.ค. 2565 11:58 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2565 ตารางสอนครู t05.pdf 25 ต.ค. 2565 11:58 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2/2565 ตารางสอนครู t06.pdf 25 ต.ค. 2565 11:57 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2/2565 ตารางสอนครู t07.pdf 25 ต.ค. 2565 11:57 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2/2565 ตารางสอนครู t08.pdf 25 ต.ค. 2565 11:57 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 2/2565 ตารางสอนครู t09.pdf 25 ต.ค. 2565 11:56 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M1-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M2-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M3-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M4-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M5-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M6-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/2565 ตารางเรียนนักเรียน M1-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 12:28 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2565 ตารางเรียนนักเรียน M2-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 12:27 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/2565 ตารางเรียนนักเรียน M3-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 12:27 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/2565 ตารางเรียนนักเรียน M4-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 12:27 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล