โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดมี 122 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วิจัยในชั้นเรียน TUI2560.pdf 12 มี.ค. 2561 10:59 จำลอง จำปากุล
เครื่องมือคิดเกรดโควตา 60 V.1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 60 V.1.1.xlsx 12 ม.ค. 2561 08:58 พนาดร แสนใจ
ปก ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กลุ่มบริหารวิชาการ -ลดเวลา.docx 27 พ.ย. 2560 19:48 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M1-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:44 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M2-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:44 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M3-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:44 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M4-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:44 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M5-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:43 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M6-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:43 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2560 ตารางสอนครู 1TH602.pdf 29 ต.ค. 2560 21:42 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2560 ตารางสอนครู 2MA602.pdf 29 ต.ค. 2560 21:42 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2/2560 ตารางสอนครู 3SI602.pdf 29 ต.ค. 2560 21:41 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2560 ตารางสอนครู 4SO602.pdf 29 ต.ค. 2560 21:41 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2560 ตารางสอนครู 5PH602.pdf 29 ต.ค. 2560 21:41 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2/2560 ตารางสอนครู 6AR602.pdf 29 ต.ค. 2560 21:40 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2/2560 ตารางสอนครู 7TE602.pdf 29 ต.ค. 2560 21:40 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2/2560 ตารางสอนครู 8EN602.pdf 29 ต.ค. 2560 21:40 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 2/2560 ตารางสอนครู 9GU602.pdf 29 ต.ค. 2560 21:39 ศิริชัย นกโต
การพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้โดยใช้เว็บบล็อก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วิจัยในชั้นเรียน CAR_Chamlong_2-2559.pdf 13 มิ.ย. 2560 15:59 จำลอง จำปากุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2560 ตารางสอนครู th601.pdf 28 เม.ย. 2560 20:48 ศิริชัย นกโต

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล