โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดมี 223 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T01.pdf 24 พ.ย. 2563 10:30 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T02.pdf 24 พ.ย. 2563 10:30 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T03.pdf 24 พ.ย. 2563 10:29 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T04.pdf 24 พ.ย. 2563 10:27 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T05.pdf 24 พ.ย. 2563 10:27 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T06.pdf 24 พ.ย. 2563 10:27 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T07.pdf 24 พ.ย. 2563 10:26 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T08.pdf 24 พ.ย. 2563 10:26 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T09.pdf 24 พ.ย. 2563 10:21 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M1.pdf 24 พ.ย. 2563 10:18 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M2.pdf 24 พ.ย. 2563 10:17 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M3.pdf 24 พ.ย. 2563 10:17 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M4.pdf 24 พ.ย. 2563 10:17 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M5.pdf 24 พ.ย. 2563 10:17 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M6.pdf 24 พ.ย. 2563 10:16 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2563 ตารางสอนครู s01-1-63.pdf 16 ส.ค. 2563 14:47 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2563 ตารางสอนครู s01-1-63.pdf 16 ส.ค. 2563 13:34 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1/2563 ตารางสอนครู s02-1-63.pdf 16 ส.ค. 2563 13:34 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2563 ตารางสอนครู s03-1-63.pdf 16 ส.ค. 2563 13:34 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2563 ตารางสอนครู s04-1-63.pdf 16 ส.ค. 2563 13:33 ศิริชัย นกโต

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล