โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดมี 301 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2566 ตารางสอนครู T66-1-01.pdf 10 พ.ค. 2566 15:32 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1/2566 ตารางสอนครู T66-1-02.pdf 10 พ.ค. 2566 15:31 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2566 ตารางสอนครู T66-1-03.pdf 10 พ.ค. 2566 15:31 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2566 ตารางสอนครู T66-1-04.pdf 10 พ.ค. 2566 15:31 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2566 ตารางสอนครู T66-1-05.pdf 10 พ.ค. 2566 15:31 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1/2561 ตารางสอนครู T66-1-06.pdf 10 พ.ค. 2566 15:30 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1/2566 ตารางสอนครู T66-1-07.pdf 10 พ.ค. 2566 15:30 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1/2566 ตารางสอนครู T66-1-08.pdf 10 พ.ค. 2566 15:29 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 1/2566 ตารางสอนครู T66-1-09.pdf 10 พ.ค. 2566 15:29 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M01-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:27 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M02-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:26 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M03-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:26 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M04-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:25 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M05-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:25 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M06-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:24 ศิริชัย นกโต
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนจริงกับการเรียนรู้ในยุคความปกติใหม่ (new normal education) โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม วิจัยในชั้นเรียน 0000 Ver1.pdf 2 พ.ย. 2565 10:05 พนาดร แสนใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2565 ตารางสอนครู t01.pdf 25 ต.ค. 2565 11:59 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2565 ตารางสอนครู t02.pdf 25 ต.ค. 2565 11:58 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2565 ตารางสอนครู t03.pdf 25 ต.ค. 2565 11:58 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2565 ตารางสอนครู t04.pdf 25 ต.ค. 2565 11:58 ศิริชัย นกโต

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล