โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดมี 137 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2561 ตารางสอนครู 1th1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:06 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1/2561 ตารางสอนครู 2ma1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:05 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1/2561 ตารางสอนครู 3si1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:05 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2561 ตารางสอนครู 4so1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:05 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2561 ตารางสอนครู 5ph1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:04 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1/2561 ตารางสอนครู 6ar1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:04 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1/2561 ตารางสอนครู 7te1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:04 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1/2561 ตารางสอนครู 8en1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:03 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 1/2561 ตารางสอนครู 9gu1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:03 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M01-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:01 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M02-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:01 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M03-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:00 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M04-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:00 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M05-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:00 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M06-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:00 ศิริชัย นกโต
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วิจัยในชั้นเรียน TUI2560.pdf 12 มี.ค. 2561 10:59 จำลอง จำปากุล
เครื่องมือคิดเกรดโควตา 60 V.1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 60 V.1.1.xlsx 12 ม.ค. 2561 08:58 พนาดร แสนใจ
ปก ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กลุ่มบริหารวิชาการ -ลดเวลา.docx 27 พ.ย. 2560 19:48 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M1-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:44 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M2-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:44 ศิริชัย นกโต

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล