โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 118 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1/2563 Covid19 ตารางสอนครู s02-co-1-63.pdf 25 มิ.ย. 2563 16:11 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2563 Covid19 ตารางสอนครู s03-co-1-63.pdf 25 มิ.ย. 2563 16:10 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2563 Covid19 ตารางสอนครู s04-co-1-63.pdf 25 มิ.ย. 2563 16:01 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2563 Covid19 ตารางสอนครู s05-co-1-63.pdf 25 มิ.ย. 2563 16:00 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1/2563 Covid19 ตารางสอนครู s06-co-1-63.pdf 25 มิ.ย. 2563 16:00 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1/2563 Covid19 ตารางสอนครู s07-co-1-63.pdf 25 มิ.ย. 2563 16:00 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1/2563 Covid19 ตารางสอนครู s08-co-1-63.pdf 25 มิ.ย. 2563 15:59 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 1/2563 Covid19 ตารางสอนครู s09-co-1-63.pdf 25 มิ.ย. 2563 15:59 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2562 ตารางสอนครู s01-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:49 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2562 ตารางสอนครู s02-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:48 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2/2562 ตารางสอนครู s03-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:46 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2562 ตารางสอนครู s04-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:44 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2562 ตารางสอนครู s05-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:42 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2/2562 ตารางสอนครู s06-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:40 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2/2562 ตารางสอนครู s07-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:39 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2/2562 ตารางสอนครู s08-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:38 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 2/2562 ตารางสอนครู s09-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:37 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2562 ตารางสอนครู S101.pdf 17 มิ.ย. 2562 21:53 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1/2562 ตารางสอนครู S201.pdf 17 มิ.ย. 2562 21:49 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1/2562 ตารางสอนครู S301.pdf 7 พ.ค. 2562 12:01 ศิริชัย นกโต

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล