โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 118 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2562 ตารางสอนครู S401.pdf 7 พ.ค. 2562 11:49 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2562 ตารางสอนครู S501.pdf 7 พ.ค. 2562 11:48 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1/2562 ตารางสอนครู S601.pdf 7 พ.ค. 2562 11:48 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1/2562 ตารางสอนครู S701.pdf 7 พ.ค. 2562 11:48 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1/2562 ตารางสอนครู S801.pdf 7 พ.ค. 2562 11:47 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 1/2562 ตารางสอนครู S901.pdf 7 พ.ค. 2562 11:47 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2561 ตารางสอนครู +01-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:09 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2561 ตารางสอนครู +02-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:09 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2/2561 ตารางสอนครู +03-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:09 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2561 ตารางสอนครู +04-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:08 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2561 ตารางสอนครู +05-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:08 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2/2561 ตารางสอนครู +06-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:07 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2/2561 ตารางสอนครู +07-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:07 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2/2561 ตารางสอนครู +08-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:06 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 2/2561 ตารางสอนครู +09-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:06 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2561 ตารางสอนครู 1th1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:06 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1/2561 ตารางสอนครู 2ma1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:05 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1/2561 ตารางสอนครู 3si1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:05 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2561 ตารางสอนครู 4so1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:05 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2561 ตารางสอนครู 5ph1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:04 ศิริชัย นกโต

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล