โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 118 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2558 ตารางสอนครู 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.pdf 22 ต.ค. 2558 13:54 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2558 ตารางสอนครู 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.pdf 22 ต.ค. 2558 13:54 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2/2558 ตารางสอนครู 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.pdf 22 ต.ค. 2558 13:53 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2558 ตารางสอนครู 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา.pdf 22 ต.ค. 2558 13:53 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2558 ตารางสอนครู 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.pdf 22 ต.ค. 2558 13:52 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2/2558 ตารางสอนครู 6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.pdf 22 ต.ค. 2558 13:36 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2/2558 ตารางสอนครู 7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี.pdf 22 ต.ค. 2558 13:36 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2/2558 ตารางสอนครู 8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.pdf 22 ต.ค. 2558 13:36 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 2/2558 ตารางสอนครู 9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว.pdf 22 ต.ค. 2558 13:35 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2558 ตารางสอนครู 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.pdf 8 พ.ค. 2558 09:17 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1/2558 ตารางสอนครู 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.pdf 8 พ.ค. 2558 09:17 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1/2558 ตารางสอนครู 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.pdf 8 พ.ค. 2558 09:16 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2558 ตารางสอนครู 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา.pdf 8 พ.ค. 2558 09:16 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2558 ตารางสอนครู 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.pdf 8 พ.ค. 2558 09:14 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1/2558 ตารางสอนครู 6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.pdf 8 พ.ค. 2558 09:14 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1/2558 ตารางสอนครู 7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี.pdf 8 พ.ค. 2558 09:13 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1/2558 ตารางสอนครู 8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.pdf 8 พ.ค. 2558 09:12 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 1/2558 ตารางสอนครู 9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว.pdf 8 พ.ค. 2558 09:12 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล