โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 102 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/2563 ตารางเรียนนักเรียน stu4-1-63.pdf 14 ส.ค. 2563 13:17 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1/2563 ตารางเรียนนักเรียน stu5-1-63.pdf 14 ส.ค. 2563 13:17 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2562 ตารางเรียนนักเรียน M1-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:34 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/2562 ตารางเรียนนักเรียน M2-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:34 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/2562 ตารางเรียนนักเรียน M3-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:27 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/2562 ตารางเรียนนักเรียน M4-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:26 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2562 ตารางเรียนนักเรียน M5-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:25 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2/2562 ตารางเรียนนักเรียน M6-2-62.pdf 18 ต.ค. 2562 11:23 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/2562 ตารางเรียนนักเรียน M1-62-1.pdf 7 พ.ค. 2562 11:55 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2562 ตารางเรียนนักเรียน M2-62-1.pdf 7 พ.ค. 2562 11:54 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/2562 ตารางเรียนนักเรียน M3-62-1.pdf 7 พ.ค. 2562 11:54 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/2562 ตารางเรียนนักเรียน M4-62-1.pdf 7 พ.ค. 2562 11:54 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1/2562 ตารางเรียนนักเรียน M5-62-1.pdf 7 พ.ค. 2562 11:53 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/2562 ตารางเรียนนักเรียน M6-62-1.pdf 7 พ.ค. 2562 11:53 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M1-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:45 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M2-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:45 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M3-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:45 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M4-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:45 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M5-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:43 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M6-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:43 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล