โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 154 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2565 ตารางสอนครู t01.pdf 25 ต.ค. 2565 11:59 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2565 ตารางสอนครู t02.pdf 25 ต.ค. 2565 11:58 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2565 ตารางสอนครู t03.pdf 25 ต.ค. 2565 11:58 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2565 ตารางสอนครู t04.pdf 25 ต.ค. 2565 11:58 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2565 ตารางสอนครู t05.pdf 25 ต.ค. 2565 11:58 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2/2565 ตารางสอนครู t06.pdf 25 ต.ค. 2565 11:57 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2/2565 ตารางสอนครู t07.pdf 25 ต.ค. 2565 11:57 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2/2565 ตารางสอนครู t08.pdf 25 ต.ค. 2565 11:57 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 2/2565 ตารางสอนครู t09.pdf 25 ต.ค. 2565 11:56 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2565 ตารางสอนครู T01-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 11:45 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12565 ตารางสอนครู T02-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 11:45 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2565 ตารางสอนครู T03-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 11:44 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2565 ตารางสอนครู T04-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 11:44 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2565 ตารางสอนครู T05-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 11:44 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1/2565 ตารางสอนครู T06-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 11:42 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1/2565 ตารางสอนครู T07-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 11:41 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1/2565 ตารางสอนครู T08-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 11:41 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 1/2565 ตารางสอนครู T09-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 11:40 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2564 ตารางสอนครู 64-2-T01.pdf 28 ต.ค. 2564 10:27 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2564 ตารางสอนครู 64-2-T02.pdf 28 ต.ค. 2564 10:27 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล