โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 72 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2559 ตารางสอนครู 05.pdf 20 ต.ค. 2559 23:27 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2/2559 ตารางสอนครู 06.pdf 20 ต.ค. 2559 23:26 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2/2559 ตารางสอนครู 07.pdf 20 ต.ค. 2559 23:26 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2/2559 ตารางสอนครู 08..pdf 20 ต.ค. 2559 23:25 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 2/2559 ตารางสอนครู 09.pdf 20 ต.ค. 2559 22:42 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2559 ตารางสอนครู 1thai.pdf 29 เม.ย. 2559 21:41 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1/2559 ตารางสอนครู 2math.pdf 29 เม.ย. 2559 21:40 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1/2559 ตารางสอนครู 3science.pdf 29 เม.ย. 2559 21:40 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2559 ตารางสอนครู 4soial.pdf 29 เม.ย. 2559 21:39 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2559 ตารางสอนครู 5physical.pdf 29 เม.ย. 2559 21:39 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1/2559 ตารางสอนครู 6art.pdf 29 เม.ย. 2559 21:38 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1/2559 ตารางสอนครู 7technology.pdf 29 เม.ย. 2559 21:38 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1/2559 ตารางสอนครู 8language.pdf 29 เม.ย. 2559 21:37 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 1/2559 ตารางสอนครู 9guide.pdf 29 เม.ย. 2559 21:37 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2558 ตารางสอนครู 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.pdf 22 ต.ค. 2558 13:54 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2558 ตารางสอนครู 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.pdf 22 ต.ค. 2558 13:54 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2/2558 ตารางสอนครู 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.pdf 22 ต.ค. 2558 13:53 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2558 ตารางสอนครู 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา.pdf 22 ต.ค. 2558 13:53 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2558 ตารางสอนครู 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.pdf 22 ต.ค. 2558 13:52 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2/2558 ตารางสอนครู 6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.pdf 22 ต.ค. 2558 13:36 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล