โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 14 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมราชการ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 2018-11-09-09-11-34.docx 9 พ.ย. 2561 09:11 จันทิมา เจี้ยงรักษา
ผ 10 ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 10 ปฎิทินปฏิบัติงาน.docx 17 ก.พ. 2558 12:19 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผ 9 รายละเอียดการใช้เงินในกิจกรรม กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 9 รายละเอียดการใช้เงินในกิจกรรม.docx 17 ก.พ. 2558 12:15 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผ 8 ตารางแสดงการวางแผนงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 8 ตารางแสดงการวางแผนงบประมาณ .xlsx 17 ก.พ. 2558 11:59 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผ 7 แบบติดตามและควบคุมงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 7 แบบติดตามและควบคุมงบประมาณ.xlsx 17 ก.พ. 2558 11:58 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผ 6 ตารางแสดงโครงการ กิจกรรมวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 6 ตารางแสดงโครงการ กิจกรรมวัตถุประสงค์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี.docx 17 ก.พ. 2558 11:58 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผ 5.2 การประเมินกิจกรรม 5 บท กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 5.2 การประเมินกิจกรรม 5 บท.docx 17 ก.พ. 2558 11:55 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผ 5.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินกิจกรรม กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 5.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินกิจกรรม.docx 17 ก.พ. 2558 11:54 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผ3 แบบขออนุมัติดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 3 แบบขออนุมัติดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ.docx 17 ก.พ. 2558 11:52 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผ2 รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 2 รายละเอียดกิจกรรม.docx 17 ก.พ. 2558 11:25 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผ1(3-3)แบบวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 1(3-3)แบบวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา.docx 17 ก.พ. 2558 11:24 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผ1(2-3)แบบวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 1(2-3)แบบวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข.docx 17 ก.พ. 2558 11:24 นุชนาฏ ดอนนันชัย
ผ1(1-3)วิเคราะห์สภาพปัญหา(แผนงาน) กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 1(1-3)วิเคราะห์สภาพปัญหา.docx 17 ก.พ. 2558 11:14 นุชนาฏ ดอนนันชัย
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว.doc 17 ก.พ. 2558 11:04 นุชนาฏ ดอนนันชัย

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล