โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ภาพกิจกรรม

  ภาพกิจกรรมทั้งหมดมี740 เรคคอร์ด
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
27 ก.ย. 2565 12:45 / ดู 375 ครั้ง
ติวเข้มเติมเต็มความรู้ TPAT ALEVEL
27 ก.ย. 2565 10:33 / ดู 273 ครั้ง
อบรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
27 ก.ย. 2565 10:23 / ดู 277 ครั้ง
อบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
27 ก.ย. 2565 08:57 / ดู 205 ครั้ง
กิจกรรมการแข่ง “True 5G Young Master”
8 ก.ย. 2565 10:57 / ดู 278 ครั้ง
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
31 ส.ค. 2565 15:48 / ดู 326 ครั้ง
กิจกรรมวิพิธทัศนา
26 ส.ค. 2565 10:17 / ดู 249 ครั้ง
วันชาติิเกาหลี
16 ส.ค. 2565 12:01 / ดู 322 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล