โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ภาพกิจกรรม

  ภาพกิจกรรมทั้งหมดมี675 เรคคอร์ด
SSP Open House
13 ธ.ค. 2562 15:35 / ดู 1,564 ครั้ง
โครงการค่ายเพิ่มพูนทักษะ
11 ธ.ค. 2562 15:50 / ดู 576 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ
5 ธ.ค. 2562 10:12 / ดู 759 ครั้ง
นนทรีเกมส์ ครั้งที่45
23 พ.ย. 2562 18:16 / ดู 2,923 ครั้ง
ประเมินนวัตกรรม
17 พ.ย. 2562 10:06 / ดู 690 ครั้ง
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
17 พ.ย. 2562 10:05 / ดู 695 ครั้ง
วันเกียรติยศแห่งความทรงจำ
1 ต.ค. 2562 15:38 / ดู 1,156 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล