โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม " ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 23 " ณ แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 8 พ.ย. 2561 14:28 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 408 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล