โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์กิจกรรม “กฐิน กุยยกานนท์” จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 26 พ.ย. 2561 09:58 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 412 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล