โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

Streesmutprakan School Warmly Welcomes the Head Teachers and Madrasah Superintendents from Bangladesh for ICT Experience Sharing and Discussion on ICT in the Classroom: implementation, Challenges and Success. 28 November 2018 at Streesmutprakan School, Thailand
วันที่ 29 พ.ย. 2561 09:04 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 235 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล