โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป(GAT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
วันที่ 29 พ.ย. 2561 11:37 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 276 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล