โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสมสมัย
วันที่ 6 ม.ค. 2562 16:28 โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 321 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล