โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

กิจกรรมแสดงผลงานและรายงานผลการพัฒนาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 -10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 11 มี.ค. 2562 11:07 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 507 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล