โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2562 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูเข้าร่วมทำแผนปฏิบัติการ ณ โรงแรมซีบรีซรีสอร์ท จอมเทียนพัทยา ในวันที่
วันที่ 12 มี.ค. 2562 23:55 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 258 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล