โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล "สตรีสมุทรปราการคัพ ครัั้งที่ 10" วันที่ 7-15 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 15 มี.ค. 2562 11:32 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 475 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล