โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 28 ส.ค. 2562 15:49 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 325 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล