โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้ให้เกียรติเยี่ยมชม และนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานของห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space Development) ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งภายในพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 13 มี.ค. 2563 16:26 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 900 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล