โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2563 (กลุ่ม A) และวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 (กลุ่ม B) ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 6 ส.ค. 2563 16:54 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 946 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล