โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 82 ปี และมีพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ 6 ชั้น (อาคาร 3 เดิม) พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 11 ส.ค. 2563 09:51 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 831 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล