โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

งานวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียน" วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราาการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 07:30 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 484 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล