โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร และครูกลุ่มบริหารวิชาการ จากโรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารวิชาการ ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้รับการต้อนรับนำโดย นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 20:38 โดย พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 382 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล