โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรี 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในนามโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แข่งขันประเภท Concert Band Divition 1 วง SSP Non – C Symphonic Band ได้รับรางวัลระดับถ้วยทองแดง
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 12:06 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 698 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล