โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ในการดำเนินการฉีดวัคซีน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 11 ต.ค. 2564 10:54 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 520 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล