สตรีฯ กราบครู...วันสงกรานต์ ประจำปี 2566

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรม สตรีฯ กราบครู...วันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ โดม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 4 เม.ย. 2566 19:43 โดย ปัณณทัต จำปากุล จำนวนที่ดู 779 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล