โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 | ร่วมทำบุญผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ผ้าป่าการศึกษา 2566 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-0-49323-3


การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รอบคัดเลือกภาคกลาง 1 สมุทรปราการเกมส์
5 มิ.ย. 2566 17:25 / ดู 107 ครั้ง

ขอเชิญชมและให้กำลังใจนักกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ในการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรอบคัดเลือกภาคกลาง 1 "สมุทรปราการเกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2566 เริ่มแข่งขันเวลา 15.00 - 18.00 น.(วันอาทิต ...

ewean
ขอขอบพระคุณผู้แสดงความจำนงร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา 31 พ.ค. 2566 15:04 / ดู 306 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 27 พ.ค. 2566 08:46 / ดู 531 ครั้ง
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 18 พ.ค. 2566 18:29 / ดู 4,513 ครั้ง
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (สอนเสริมวันเสาร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 28 เม.ย. 2566 10:45 / ดู 2,151 ครั้ง
ประกาศการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 15 เม.ย. 2566 07:04 / ดู 9,612 ครั้ง
ประกาศสำรอง เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 เม.ย. 2566 16:52 / ดู 3,472 ครั้ง
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 มี.ค. 2566 18:49 / ดู 1,497 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ 30 มี.ค. 2566 00:02 / ดู 7,862 ครั้ง
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ 29 มี.ค. 2566 17:44 / ดู 2,075 ครั้ง
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

ชื่นชมยินดี รางวัลเกียรติคุณประกาศ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22
18 พ.ค. 2566 09:22 / ดู 101 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล "เกียรติคุณประกาศ" การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22     นายศุภกฤต แซ่หลิน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ...

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วุฒิชัย วันทมาตย์ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 25 ก.พ. 2565 12:19 / ดู 1,542 ครั้ง
ชื่นชมยินดี การแข่งขัน KidBright on Stage 22 ก.พ. 2565 08:40 / ดู 2,922 ครั้ง
ชื่นชมยินดี การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 29 มิ.ย. 2564 13:22 / ดู 2,198 ครั้ง
รายงานการพัฒนา เรื่อง ผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สตรีสมุทรปราการ ตามแนวทางทศพิธราชธรรม 29 เม.ย. 2563 12:26 / ดู 3,712 ครั้ง
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการคิด (สำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 29 เม.ย. 2563 12:17 / ดู 391,355 ครั้ง
O-net 100 คะแนนเต็ม ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ปีการศึกษา 2561 9 เม.ย. 2562 21:36 / ดู 5,553 ครั้ง
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 29 มี.ค. 2562 08:56 / ดู 5,364 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 31 ม.ค. 2562 08:15 / ดู 4,195 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 1 พ.ย. 2561 12:09 / ดู 4,384 ครั้ง
อ่านข่าวเด่นทั้งหมด »

กิจกรรมสำคัญของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 6 มิ.ย. 2566 09:29 / ดู 48 ครั้ง
MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย 20 เม.ย. 2566 08:41 / ดู 316 ครั้ง
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 9 ส.ค. 2565 10:33 / ดู 1,716 ครั้ง
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 19 พ.ค. 2565 13:49 / ดู 8,710 ครั้ง
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 9 มิ.ย. 2564 18:42 / ดู 2,846 ครั้ง
สายด่วน 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง 15 ม.ค. 2564 19:58 / ดู 2,716 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 9 พ.ค. 2561 10:04 / ดู 4,803 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 20 ธ.ค. 2560 13:45 / ดู 4,757 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 1 ส.ค. 2560 13:21 / ดู 4,505 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 16 พ.ค. 2560 13:56 / ดู 5,512 ครั้ง
อ่านข่าวเรื่องทั่วไปทั้งหมด »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช้าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2566 24 มี.ค. 2566 07:46 / ดู 306 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 10 มี.ค. 2566 13:43 / ดู 442 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 28 ก.พ. 2566 20:00 / ดู 3,946 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 15 ก.พ. 2566 12:26 / ดู 302 ครั้ง
รับสมัครการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 23 ม.ค. 2566 10:01 / ดู 540 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565 8 มี.ค. 2565 15:44 / ดู 1,460 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 1 มี.ค. 2565 14:29 / ดู 1,373 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 7 เม.ย. 2564 13:42 / ดู 2,379 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 23 มี.ค. 2564 19:55 / ดู 2,269 ครั้ง
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 16 มี.ค. 2564 09:31 / ดู 2,599 ครั้ง
อ่านข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด »

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 1 มิ.ย. 2566 15:58 / ดู 63 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 31 พ.ค. 2566 15:48 / ดู 62 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 29 พ.ค. 2566 10:00 / ดู 56 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่โสต 25 พ.ค. 2566 15:02 / ดู 63 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (จ้างเหมาบริการ) 24 พ.ค. 2566 17:49 / ดู 576 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 22 พ.ค. 2566 14:27 / ดู 87 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 12 พ.ค. 2566 17:13 / ดู 161 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 12 พ.ค. 2566 17:11 / ดู 126 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ) 3 พ.ค. 2566 15:46 / ดู 846 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 25 เม.ย. 2566 16:30 / ดู 244 ครั้ง
อ่านข่าวประกาศรับสมัครงานทั้งหมด »

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล