โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ข่าวประกาศทั้งหมดมี685 เรคคอร์ด
หัวข้อ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
หมวดหมู่ เรื่องทั่วไป / วันที่ 6 มิ.ย. 2566 09:29/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 48 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รอบคัดเลือกภาคกลาง 1 สมุทรปราการเกมส์
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 5 มิ.ย. 2566 17:25/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 107 ครั้ง
ขอขอบพระคุณผู้แสดงความจำนงร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 31 พ.ค. 2566 15:04/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 307 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 27 พ.ค. 2566 08:46/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 531 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 1 มิ.ย. 2566 15:58/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 63 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 31 พ.ค. 2566 15:48/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 62 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 29 พ.ค. 2566 10:00/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 56 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่โสต
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 25 พ.ค. 2566 15:02/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 64 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 24 พ.ค. 2566 17:49/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 576 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 22 พ.ค. 2566 14:27/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 87 ครั้ง
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 18 พ.ค. 2566 18:29/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 4,513 ครั้ง
ชื่นชมยินดี รางวัลเกียรติคุณประกาศ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22
หมวดหมู่ ข่าวเด่นในโรงเรียน / วันที่ 18 พ.ค. 2566 09:22/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 101 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 12 พ.ค. 2566 17:13/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 161 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 12 พ.ค. 2566 17:11/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 127 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 3 พ.ค. 2566 15:46/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 846 ครั้ง
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (สอนเสริมวันเสาร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 28 เม.ย. 2566 10:45/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,151 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 25 เม.ย. 2566 16:30/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 244 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 21 เม.ย. 2566 08:21/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 209 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Labboy)
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 21 เม.ย. 2566 08:12/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 170 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LABBOY)
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัครงาน / วันที่ 20 เม.ย. 2566 09:20/ โดย อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ / ดู 163 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล