โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 360 เรคคอร์ด
หัวข้อ
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 4 ม.ค. 2565 13:32/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,219 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 22 ธ.ค. 2564 11:01/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,950 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 21 ธ.ค. 2564 15:20/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 437 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 21 ธ.ค. 2564 15:20/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 350 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 21 ธ.ค. 2564 15:19/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 253 ครั้ง
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 13 ธ.ค. 2564 13:47/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,208 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 29 พ.ย. 2564 16:07/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 780 ครั้ง
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3)
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 26 พ.ย. 2564 18:25/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 6,046 ครั้ง
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 11 พ.ย. 2564 07:20/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 9,798 ครั้ง
งดการเรียนการสอน (Online) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 9 พ.ย. 2564 11:24/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 867 ครั้ง
การลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ไทยเซฟไทย ของกรมอนามัย
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 7 พ.ย. 2564 13:20/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,422 ครั้ง
COVID FREE ZONE โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 6 พ.ย. 2564 17:13/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,728 ครั้ง
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 3 พ.ย. 2564 15:27/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,240 ครั้ง
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2564 แบ่งกลุม
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 28 ต.ค. 2564 20:54/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 8,653 ครั้ง
ตารางเรียนและตารางสอน 2/2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 28 ต.ค. 2564 10:37/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 6,195 ครั้ง
ประกาศโรงเรียน กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 27 ต.ค. 2564 12:39/ โดย ศิริชัย นกโต / ดู 3,284 ครั้ง
กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 17 ต.ค. 2564 12:45/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,559 ครั้ง
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 14 ต.ค. 2564 11:34/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 2,064 ครั้ง
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 10 ต.ค. 2564 12:50/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 702 ครั้ง
กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันที่ 7 ต.ค. 2564 10:39/ โดย ปัณณทัต จำปากุล / ดู 1,887 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล