สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน 95 เครื่อง วงเงินงบประมาณ  1,995,000 บาท


หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 2559 16:11 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 2,215 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 14 ม.ค. 2559 14:56

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล