ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

 *** นักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ลงลายมือชื่อและรับเอกสาร  
ในวันที่ 10 มีนาคม 2559  ณ อาคารอเนกประสงค์   เวลา 09.00 น.
รายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 13 มีนาคม 2559  เวลา 09.00 น.

>>> บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SSP)
         บัญชีรายชื่อนักเรียนสำรอง

>>> บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (SP2)
        บัญชีรายชื่อนักเรียนสำรอง

 >>> บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก  ห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
        บัญชีรายชื่อนักเรียนสำรอง  

 

**** กรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ในวันที่ 13 มีนาคม 2559  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และมารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 14 มีนาคม 2559  เวลา 09.00 น. หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 มี.ค. 2559 23:06 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 18,539 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 15 มี.ค. 2559 14:45

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล