ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรอง ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ให้นักเรียนที่เรียกในบัญชีสำรอง ทุกหลักสูตร  มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 14 มีนาคม 2559  เวลา 09.00-12.00 น.  หากไม่มาดำเนินการตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

>> รายชื่อนักเรียนสำรอง ห้องเรียนพิเศษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559

>> รายชื่อนักเรียนสำรอง ห้องเรียนพิเศษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2559

>> ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรอง (เพิ่มเติม) ห้องเรียนพิเศษ (SSP)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 มี.ค. 2559 16:24 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 4,497 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 15 มี.ค. 2559 14:44

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล