ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรองเพิ่มเติม ห้องเรียนพิเศษ ม.4 (SSP)

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ให้นักเรียนใน ลำดับที่ 3 - 5  มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน  ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา  09.00 น.  หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

>>> รายชื่อนักเรียนสำรองเพิ่มเติม ห้องเรียนพิเศษ ม.4 (SSP)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 มี.ค. 2559 16:35 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 2,454 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 15 มี.ค. 2559 14:44

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล