ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและรับเอกสาร และขอเชิญผู้ปกครองประชุม  ในวันที่ 25 มีนาคม 2559  เวลา 9.00 น. ณ ห้องไร้พรมแดน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2

>>> ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ประเภทความสามารถพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2559


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มี.ค. 2559 21:55 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 3,865 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 17 พ.ค. 2559 15:13

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล