ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ให้นักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว       วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559   เวลา 9.00 - 16.30  น.

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>>> ประเภทในเขตพื้นที่         จำนวน      96 คน (เรียงลำดับตามคะแนน)
>>> ประเภททั่วไป                จำนวน     144 คน (เรียงลำดับตามคะแนน)

** สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอแบบแสดงความจำนงกรณีให้ สพม. เขต 6 จัดหาที่เรียนให้ได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ในวันที่ 6-10 เมษายน 2559  **


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 เม.ย. 2559 23:03 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 17,217 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 17 พ.ค. 2559 15:12

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล