ประกาศรายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีสำรอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทุกโครงสร้าง   มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน  ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา  09.00 - 12.00 น.   ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  หากไม่มาดำเนินการตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่า  "สละสิทธิ์"

>>> รายชื่อบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทุกโครงสร้าง 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 เม.ย. 2559 19:52 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 2,530 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 14 เม.ย. 2559 18:10

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล