ใบสมัครเข้ารับการฝึกทักษะการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อสมัครเรียน รด.

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

การฝึกทักษะการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ของนักเรียน เพื่อสมัครวิชาเรียน รด. คลิกที่นี่

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 

ตัวอย่าง สาธิตท่าดันพื้นและลุกนั่ง นักศึกษาชาย

ตัวอย่าง สาธิตท่าดันพื้นและลุกนั่ง นักศึกษาหญิง

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 เม.ย. 2559 19:22 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ จำนวนที่ดู 15,521 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 17 พ.ค. 2559 15:15

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล