รายละเอียดกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

รายละเอียดกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 มิ.ย. 2559 11:09 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ จำนวนที่ดู 3,409 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 3 มิ.ย. 2559 08:14

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล