กิจกรรม “อ่านเพื่อแม่”

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านเพื่อแม่” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน สามารถลงทะเบียนได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน

ตั้งแต่วันนี้ -๒๔ มิ.ย.๕๙


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 มิ.ย. 2559 15:03 วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 3,209 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 22 ส.ค. 2559 14:48

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล