ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 126 เครื่อง  วงเงิน  1,587,600 บาท


หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 มิ.ย. 2559 16:18 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 2,541 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 14 มิ.ย. 2559 16:35

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล