โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ประกาศจากงานรักษาดินแดน
แจ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร (รด.) และเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของร่างกาย ก่อนเข้ารับการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของร่างกาย ให้ทำการดาวโหลดเอกสารระเบียบการรับสมัครและใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจ กรอกข้อมูลส่งตามกำหนดที่ระบุไว้ และเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังชี้แจงโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้โดยตรง
หมายเหตุ : กิจกรรมเตรียมความพร้อมของร่างกาย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ งานรักษาดินแดนจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้ารับการทดสอบ (เชิญครูทหารมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบร่างกายและทดสอบเบื้องต้น)

<<<<< ระเบียนการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร >>>>>


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 เม.ย. 2560 22:22 ศิริชัย นกโต จำนวนที่ดู 1,548 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 19 เม.ย. 2560 22:31

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล