โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเตรียมการสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล และพัฒนาห้องสมุด ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ก.ค. 2560 12:48 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 948 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 8 ส.ค. 2560 17:11

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล