โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

***นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก***  
ลงชื่อรายงานตัว รับเอกสารการมอบตัว และฟังคำชี้แจง

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3

หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องนำบัตรเข้าห้องสอบมาด้วย

 

***ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์***  
โรงเรียนจะเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง 

โดยประกาศลงเว็บไซต์โรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา  17.00 น.

และให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  

(หากไม่มาดำเนินการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 เม.ย. 2561 22:00 จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 7,665 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 8 พ.ค. 2561 16:11

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล