โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

 


หมวดหมู่ เรื่องทั่วไป วันที่ 31 มี.ค. 2558 11:43 พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 4,102 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 6 เม.ย. 2558 10:27

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล