ชื่นชมยินดี

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รวม 3
รางวัล ในการแข่งขัน " VIL Champ Competition 2018 " จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ไต้หวัน 

1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000บาท และได้เดินทางเพื่อเรียนภาษาที่ประเทศไต้หวัน 10 วัน ได้แก่
ทีม Powerful Teen Team 
-เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีชัยนันท์ ม.3/3
- เด็กหญิงวัชรภรณ์ จิรยุญวัชรกุล ม.3/10
-เด็กชายศุภวิชญ์ สุพรรณ์ ม.3/10

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 12,000 บาท ได้แก่
ทีม Streesmut007 
-เด็กชายจิรัฏฐ์ โนดไธสง ม.3/5
- เด็กชายธัร์รัฐ ศิรสิทธิ์วรากุล ม.3/5
-เด็กชายภาวัต แก้วมาดีงาม ม.3/5

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่
ทีม 3Streesmut 
-นางสาวธนพร ธนพรโชคไชย ม.6/1
-นางสาวพิชชาภา อุดมพงศ์พิพัฒน์ ม.6/1
-นางสาวศศิ รัศมี ม.6/1


หมวดหมู่ ข่าวเด่นในโรงเรียน วันที่ 31 ส.ค. 2561 09:14 นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 4,015 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล