โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

>>>> ตารางสอบกลางภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  <<<<

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ธ.ค. 2561 11:31 ศิริชัย นกโต จำนวนที่ดู 3,991 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 21 ธ.ค. 2561 14:59

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล