โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ประกาศและระเบียบการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
   

 

 คู่มือขั้นตอนการแจ้งความจำนง และพิมพ์ใบแจ้งความจำนง
             เข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

 

 

*   รอบสมัครห้องเรียนพิเศษ  ระหว่างวันที่ 1-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
** รอบสมัครห้องเรียนปกติ   ระหว่างวันที่ 1-27  มีนาคม พ.ศ. 2562

 


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 ม.ค. 2562 08:05 พนาดร แสนใจ จำนวนที่ดู 10,286 ครั้ง แก้ไขล่าสุด : 14 ก.พ. 2562 16:42

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล